Kinderen hebben het recht om mee te kunnen doen aan de samenleving. Een gebrek aan financiën mag daar geen belemmering voor zijn. Toch groeien 1 op de 9 kinderen op in armoede.  Het niet mee kunnen doen heeft impact op het gezond op kunnen groeien van kinderen. We geloven erin dat armoede niet hoeft te bestaan. Daar maakt de werkgroep kind en armoede zich hard voor.  Waar kan je terecht  bij (zorgen over) armoede. Op deze pagina vind je informatie over kinderen, voor ouders en professionals.
 

Werkgroep Kind en Armoede Lees meer

De werkgroep kind en armoede houdt zich bezig met de vraag hoe we gelijke kansen kunnen bieden voor kinderen die opgroeien in armoede

Over kinderen Lees meer

Wat zijn mogelijke gevolgen voor kinderen die opgroeien in armoede?

Voor ouders Lees meer

Armoede ontstaat vaak als gevolg van een ingrijpende gebeurtenis.

Voor professionals Lees meer

Wat kunt u doen als professional als u kinderen ziet opgroeien in armoede?

Subnavigatie
Subnavigatie
Subnavigatie
arrow_upward