Armoede gaat niet alleen over inkomen en opleidingsniveau, maar ook over gezondheid, erbij horen, mee kunnen doen aan de samenleving  en zelfredzaamheid.

Wat zijn mogelijke gevolgen voor kinderen die opgroeien in armoede?
1. Gevoelens van schaamte, jaloezie of uitsluiting. Ook verdriet en woede over het feit dat andere kinderen meer hebben en kunnen doen.
2. Risico op sociaal isolement, door niet mee te kunnen met uitjes en of mee te kunnen doen aan sportactiviteiten en ontbreken van basis producten als een laptop om schoolwerk op te kunnen maken.
3. Risico op psychisch lijden doordat armoede een taboe is en kinderen dit onderwerp proberen te vermijden.
4. Gevolgen voor de ontwikkeling van kinderen:
• minder goede hersenontwikkeling door stress;
• hogere kans op onveilige hechting, zeker bij opstapeling van risicofactoren als eenouder- en tienermoederschap, migrantenafkomst, etc;
• hoger risico op kindermishandeling gecombineerd met andere risicofactoren;
• hoger risico op lagere schoolprestaties;
• hoger risico op vroegtijdig schoolverlaten;
• bij opstapeling van andere risicofactoren meer kans op jeugdcriminaliteit.
5. Gevolgen voor de gezondheid van kinderen:
• bij meisjes een lagere levensverwachting van  5,7 jaar en bij jongens 6,9 jaar;
• verlaging van gezonde levensverwachting bij meisjes met 16,4 jaar en bij jongens met 18,8 jaar;
• een zeven keer hogere kans op chronische ziekten
• een zeven keer hogere kans op psychiatrische problemen in de volwassenheid als zij geen baan vinden.

arrow_upward