Het preventieplan alcoholmatiging is gemaakt door de werkgroep alcoholmatiging van het preventie platform jeugd (PPJ).  Het plan vormt de basis waarvanuit we de komende jaren structureel aan de slag kunnen met alcoholmatiging.

Centraal in het plan van aanpak staan:

  • we hebben veel aandacht voor de omgeving van de jonge drinker
  • we gebruiken programma’s die bewezen effect hebben
  • we sluiten aan bij de leefwereld van de jongere
  • we sluiten aan bij de lokale situatie
  • de aanpak is structureel voor een aantal jaren
  • we werken aan een doorlopende leerlijn, te beginnen in het PO
  • we werken aan een gezondere houding tegenover alcohol.
arrow_upward