Is een lespakket voor leerlingen en hun ouders in leerjaar 2 van het voortgezet onderwijs. De wisselwerking tussen beide groepen is een belangrijk element in de interventie. Bij de leerling component wordt er ingezet op risicoperceptie van tabak, wiet en alcohol en het bestendigen van de sociale norm, terwijl de ouders worden geïnformeerd over de houding ten aanzien van middelengebruik in de klas van het kind en opvoedtips aangereikt krijgen, bijvoorbeeld in de vorm van filmpjes.

Trimbos

arrow_upward