De manier waarop je als ouder praat over alcoholgebruik met je kind is belangrijker dan hoe vaak je praat over alcoholgebruik.

Tips:

-Stel op tijd regels. Stel de regel - tot 18 jaar geen alcohol - in voordat je kind naar het voortgezet onderwijs gaat.

-Laat het gesprek over alcohol met je kind in een prettige sfeer verlopen.

-Onderhandel niet met je kind over de door jou vastgestelde leeftijdsgrens.

Praat met je kind over nu en niet over de toekomst.

-De wettelijke leeftijdsgrens voor de verkoop van alcohol is 18 jaar.

-Geef het goede voorbeeld. Stel regels, ook als je zelf drinkt. Leg uit dat alcohol drinken door een volwassene iets anders is dan alcohol drinken door een jongere in de groei.

-Blijf op de hoogte van wat je kind doet. Probeer vanaf jongs af aan zicht te hebben en houden op wat je kind doet. Je kunt met andere ouders ervaringen uitwisselen. Stel ook regels voor feestjes, carnaval en vakanties.

arrow_upward